Skip to main content

Hälsoinspiratörer

Diarienummer
AKTNR 10218-22904

Är DSAB din arbetsgivare?

Som ett led i att Danderyds sjukhus vill vara ett hälsofrämjande sjukhus för sin personal, finns det ett antal Hälsoinspiratörer ute i verksamheterna. Dessa hälsoinspiratörer utses av medarbetare och chefer och har som uppgift att verka för att främja sin egen och sina kollegors hälsa.

Hälsoinspiratörer på varje enhet

Målet är att det ska finnas en hälsoinspiratör på varje enhet eller avdelning som kan vara inspirerande och pådrivande i personalens hälsofrämjande arbete. De ska även verka som en länk till sjukhusets övergripande hälsofrämjande arbete och medarbetarnas behov.  

Fokus på det friska

Att ha ett hälsofrämjande synsätt betyder att man fokuserar på det friska och det som är bra istället för att fokusera på det som gör oss sjuka och får oss att må dåligt. Vad är det som gör att jag mår bra och orkar med det som jag tycker är viktigt i livet? 

Utbildning för hälsoinspiratörer 

Som hälsoinspiratör erbjuds du att gå en hälsoinspiratörsutbildning där du både får teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna verka hälsofrämjande på din arbetsplats.

2018-08-14