Hoppa till huvudinnehåll

Bullerö - dagsutflykt till ytterskärgården

Diarienummer
AKTNR 11637-24016
Dagsutflykten till Bullerö har redan varit för 2019. Troligtvis bjuder vi in till nya bulleröutflykter sommaren 2020, välkommen då!
Följ med på en dagsutflykt till Bullerö i Stockholm ytterskärgård. Vi åker med chartrad båt från Stavsnäs på Värmdö till Bullerö där vi möts av naturbevakare Jan Olsén som inviger vår vistelse med att berätta om Bullerö. Därefter har du egen tid till upptäcktsfärd längs stigar och över klippor på ön. Ta med dig kläder efter väder, badkläder, och bra skor att vandra i. Det finns ingen affär på ön så matsäck för en heldag rekommenderas. Välkommen ut till ett paradis i skärgården!

Bulleröarkipelagen

Längst ut i havsbandet utanför Nämndö ligger Bulleröarkipelagen med 900 öar, kobbar och skär. Det här är Stockholms skärgård när den är som bäst med härliga badklippor, vacker natur och intressant historia. Mycket blåst, hårda vintrar och regnfattiga somrar gör att vegetationen påminner en del om fjällen. Fågellivet är mycket rikt och totalt finns det möjlighet att se mer än hundra olika fågelarter. Det finns mycket att se och göra här men du kan också bara njuta och vara. 

Naturen  

Berggrunden i reservatet består till största delen av granit och leptit. De sura bergarternas vegetation skiljer sig avsevärt från den som påträffas i skärgårdens kalkrika områden, där växtligheten är rikare och ymnigare. Floran i Bullerö naturreservat är typisk för mellan och ytterskärgården. På öarna i västra delen av reservatet dominerar hällmarkstallskog. Öarnas skogstäcke glesnar österut och barrträden ersätts av lövskog med al, asp, björk, och ask. De lågvuxna lövträden bildar en maritim lövskog, en naturtyp som är unik för Stockholms och Ålands skärgårdar. På de magra hällmarkerna finns också små kärr med vitmossor, hjortron, tuvull och sileshår. I kanterna växer kråkris, ljung och odon. Ytterskärgårdens vegetation för tankarna till den Svenska fjällvärden. Mycket blåst, hårda vintrar och regnfattiga somrar sätter sin prägel på naturen i skärgården liksom i fjällvärlden.

Kulturhistoria  

Bullerös äldre kulturhistoria är relativt okänd. Det finns dock spår som tyder på bosättningar som är äldre än 1600 talet. Först 1653 omnämns en mer permanent bosättning på Bullerö. År 1688 byggs ett större torp på Bullerö som då tillhörde Östanviks gård på Nämdö. Under 1800 talets början avstyckades Bullerö och år 1866 gjordes laga skifte över Bullerö by där det då bodde tre familjer.

Museum  

Huset som innehåller Bullerö:s skärgårdsmuséum är byggt 1909 av målaren Bruno Liljefors. Det ursprungliga syftet med huset var som jaktstuga och naturligtvis för Bruno Liljefors konstnärskap. Ganska snart blev det en festlokal för Bullerölaget som var ett sällskap med dåtidens kulturelit. Kända medlemmar var bla Albert Engström, Anders Zorn, Carl Cederström, Axel Sjöberg och naturligtvis Bruno själv. Under första och andra världskriget fungerade huset som logement för de militärer som var förlagda till Bullerö. De drog in ett vattenburet självcirkulerande värmesystem som hade en kokspanna utanför som värmekälla.

Dagens utställning berättar om Bullerö:s flora och fauna samt om livet förr. Många unika fotografier, målningar samt föremål visas.

Bra att veta inför dagsutflykten till Bullerö
Ta med kläder efter väder och matsäck för en heldag. Bra skor är att rekommendera då vi erbjuder vandring i skogen och ute på klipporna. Observera att det inte finns någon affär eller café på Bullerö, det finns dock en vattenpump på ön där du kan fylla på din vattenflaska. Det finns även en allmän vedeldad bastu som man gärna får använda. Uppvärmningen (eldningen) fixar man själv.

Kontakt: Åsa, 070-484 83 87 (är med under hela dagen, ansluter dock på Värmdö)

2019-07-11