Hoppa till huvudinnehåll

Veteranklubben IF

Diarienummer
AKTNR 10366-25669

SLIF:s Veteranklubb bildades 1992. Syftet var att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som medlemmar i SLIF:s föreningar skaffat sig genom åren, och ställa dessa kunskaper till förfogande för SLIF:s verksamhet. Allt viktigare syfte numera är att vid kamratliga träffar stärka samhörigheten bland SLIF:s veteraner, föreningens medlemmar.

Vad gör SLIFs Veteranklubb

Vi arrangerar lättare vandringar, gärna i kulturhistorisk miljö, ordnar 5-kamp och båtresor, bjuder in till konserter, och även studiebesök på något museum eller liknande. Vi arrangerar varje år en Före Jul-träff, som är mycket populär, där träffas vi i gemytliga former, förtär en god måltid och bara har det trevligt.
 

För vem

Som villkor att få vara medlem i Veteranklubben ska man fyllt 50 år och arbetat aktivt i någon av SLIFs föreningar. En nyhet är att man kan söka medlemskap på eget initiativ. Klubbstyrelsen avgör sedan om man uppfyller kritierierna för att bli medlem. Klubbstyrelsen arbetar också aktivt med att hitta lämpliga medlemmar till Veteranklubben. Kontakta klubbstyrelsen om du vet någon som skulle passa som medlem. Dubbelt medlemskap är inget hinder, du kan kan alltså fortsätta att vara medlem i din gamla SLIF-förening. 

Vill du bli medlem

Vänd Dig till klubbstyrelsen och ansök om medlemskap.Vi lovar behandla den positivt. Medlemsavgiften är 100 kronor per år. För 2021 blir medlemsavgiften tillfälligt 0 kr för gamla medlemmar pga att planerad verksamhet 2020 ej kunnat genomföras. 
 

Vår styrelse 2020

Ordförande Inger Stolt, tfn 070-630 05 16
Sekreterare Mats Danielsson                                                                                                                          Kassör         Janette Johanson                                                                                                                      Ledamot     Ove Gustafsson                                                                                                                        Ledamot    Berit Israelsson                                                                                                                          Suppleant   Eira Fuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

         

Kontaktperson  Mats Danielsson, e-post: matsdan02@gmail.com                                                                                                                                                  

 

 

2020-09-30