Hoppa till huvudinnehåll

Fatburens IF

Diarienummer
AKTNR 10225-24908

Bild. Övre raden från vänster: Inger Dahlbom, Azim Rezaei, Jan Brundell, Kim Raihle Held- Nedre rad: Mikael Lundin, Linnéa Karlsson Lind

Fatburens IF kommer att slås samman med IF Oliven från årsmötet i mars 2020.
If Oliven finns på Lindhagensgatan 98 och vänder sig till anställda inom Region Stockholms förvaltningar.
Du kan bli medlem genom att gå in www.slif.nu där du väljer IF Oliven.
Fatburens IF är en förening som främst riktar sig till landstingsanställda som jobbar i Fatburen 1 och 2. Givetvis finns det möjligheter för andra att vara medlemmar också.

Rätt till medlemskap i föreningen har alla anställda inom Region Stockholm.

Rätt till medlemskap har också anställda av annan huvudman men som arbetar enbart gentemot Region Stockholm samt nära samarbetsorganisationer inom fastigheterna Fatburen 1 och 2.*

Medlemskapet ger dig som medlem rätt att:

  • Delta i de aktiviteter som anordnas av Fatburens IF
  • Delta i de aktiviteter som anordnas av SLIF
  • Ta del av de rabatter/subventioner som SLIF erbjuder till vissa externa arrangemang

* De två senare kategorierna kan dock inte påräkna sig rabatter och/eller subventioner från SLIF.

Medlemskort kostar 50 kronor per kalenderår

 

Har du frågor, idéer eller förslag? Kontakta någon i Fatburens styrelse

Ordförande: Jan Brundell, 08-123 378 21
jan.brundell@sll.se

Kassör: Lisbeth Nordlund, 08-123 138 44
lisbeth.nordlund@sll.se

Sekreterare: Kim Raihle Held, 08-123 186 26
kim.raihle-held@sll.se

Övriga styrelsemedlemmar:
Mikael Lundin, 070-484 06 51, mikael.lundin@sll.se
Linnéa Karlsson Lind 08-123 135 84, linnea.karlsson-lind@sll.se
Inger Dahlbom, 08-123 137 67, inger.dahlbom@sll.se
Azim Rezaei, 08-123 186 25, abdolazim.rezaei-kalladj@sll.se

 

Postadress: Fatburens IF, Kulturförvaltningen/Jan Brundell, Box 38204, 100 64  Stockholm

 

Internpost: Fatburens IF, Kulturförvaltningen/Jan Brundell, Södermalmsallén 36, plan 3, Stockholm

2020-01-28