Hoppa till huvudinnehåll

Kontakt

Diarienummer
AKTNR 10179-21894

 

Idrottskonsulent

 

Idrottskonsulent

Tommy Mäntynen (tjänstledig)   Åsa Michaelsson
Tel inkl mobil   Tel inkl mobil: 08-123 190 72
Endast SMS:   Endast SMS: 070-484 83 87
tommy.mantynen@sll.se   asa.michaelsson@sll.se 
Verksamhetsledare och avdelningschef är Carin Renger och enheten SLIF ingår numera i Strategisk Kompetensförsörjning på avdelningen Personal & Utbildning under LSF.    
 
2017-09-25