Hoppa till huvudinnehåll

Föreläsning med Anders Hallgren om Hundens psykologi - och hundägarens

Diarienummer
AKTNR 11676-23531

Anders Hallgren - psykolog och hundpsykolog

Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog. Efter psykologexamen 1971 vid Stockholms Universitet, använde han sedan utbildningen i sitt arbete med hundar.

Så här skriver han själv om sitt arbete: ”Jag arbetar som hundpsykolog och inte som traditionell psykolog med människor. Jag har arbetat som tränare och hundpsykolog i över 50 år. Jag har gjort flera studier på beteenden hos hundar och om det emotionella bandet mellan människa – djur.
Jag har skrivit 35  böcker och häften om hundars beteende (av vilka några har publicerats i andra länder) och ett otal artiklar för tidningar, medverkat i många radio- och TV-program samt tränat många tusen hundar med problematiskt beteende.

 Läs mer

Hundens psykologi – och hundägarens…

Om ledarskap, "lärarskap" och vanlig vänskap Jag tar upp begreppet ledarskap och visar att det är missförstått och redovisar flera moderna etologers kritik av begreppet. Till exempel har man inte bland vilt levande flockdjur kunnat finna en rangordning baserad på att vissa djur dominerar andra med maktmedel. Jag föreslår att vi byter ut ledarskap mot lärarskap och i stället för att försöka vara ”ledare”, ska vi granska oss själva som ”lärare” och tränare. Jag visar vilka fel de flesta av oss gör i träning och många får anledning att känna igen sig själva – fast med ett skratt. Sen har vi det där med vanliga vardagssituationer, där vi mer är kompisar med våra hundar. Men som sådana kan vi också lätt skapa problembeteenden, fast vi egentligen försöker att hindra dem. Ibland bara genom att ge uppmärksamhet åt beteenden vi vill få bort.

2019-02-11